مرور برچسب

بالا به پایین

رویکرد بالا به پایین در سرمایه گذاری

در این مقاله به رویکرد بالا به پایین در سرمایه گذاری و بحث پیرامون آن میپردازیم.بیشتر سرمایه گذاران با هنر انتخاب سهام می جنگند. آیا آنها باید تصمیمات خود را صرفاً براساس آنچه شرکت انجام می دهد و چقدر خوب این کار را انجام می دهند، بگیرند؟

سرمایه گذاری پایین به بالا و بالا به پایین

شاید شما از رویکردهای سرمایه گذاری از پایین به بالا و از بالا به پایین مطالبی شنیده باشید ، اما نمی دانید که واقعاً این رویکردها یا استراتژی های سرمایه گذاری چگونه کار می کنند. سرمایه گذاری پایین به بالا پایین به بالا با استفاده