مرور برچسب

دوجکوین

شکست لوناکلاسیک و رشد ریپل و دوجکوین

در این قسمت از پادکست هفتگی چین پاد سعی بر بررسی شکست پروپوزال جدید کامیونیتی لوناکلاسیک در مورد پروپوزال ریپگ کردن قیمت دلار ترا کلاسیک به ۱ دلار برای تیم ترا ربلز و افزایش قیمت ریپل با رد درخواست تجدید نظر کمیسیسون بورس و اوراق بهادار تا