مرور برچسب

شیبا اینو

درآمد ایلان ماسک از دوجکوین تا انفجار شیبااینو و کاردانو

در این ویدیو سعی بر ‌بررسی اخبار ترند روز بازار رمز ارز ها در‌مورد اعلان در آمد تبلیغاتی دوجکوین توسط ایلان ماسک و اپگرید جدید پروژه کاردانو تا بررسی میمکوین مطرح سولانا بونک و خبرهای جدید دیگه داریم.