مرور برچسب

مزایای اتریوم

قرارداد هوشمند چیست؟

قراردادهای هوشمند برای چیست؟ جهت درک بهتر معنای قرارداد هوشمند با این مثال شروع میکنیم .تصور کنید که نیاز به فروش خانه دارید. این یک روند کاملاً پیچیده و دلهره آور است که مستلزم مستندات زیاد ، ارتباط با شرکت ها و افراد مختلف و همچنین