مرور برچسب

میم کوین

په په ۲ بخریم؟ چرا بیتکوین با اعلام cpi منفجر نشد؟

در این ویدیو سعی در بررسی توکنهای کپی کت یا ورژن های ۲ به بعد میمکوینهای بازار‌ ارزهای ‌دیجیتال و بررسی علت عدم صعود قیمت بیتکوین و نا امیدی هولدراش بعد از اعلام نرخ cpi سه درصدی در آمریکا را داریم.