مرور برچسب

پادکست

پادکست ارزدیجیتال چین پاد (اپیزود ۱۰ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با پادکست ارزدیجیتال چین پاد (اپیزود 10 پاییز ۹۹) ... سلام خدمت شما هستیم با اپیزود 10  ام پاییز 99 برنامه

پادکست ارزدیجیتال چین پاد (اپیزود ۹ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با پادکست ارزدیجیتال چین پاد (اپیزود 9 پاییز ۹۹) . سلام خدمت شما هستیم با اپیزود 9 ام پاییز 99 برنامه

پادکست چین پاد (اپیزود ۸ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با پادکست چین پاد این هفته...سلام خدمت شما هستیم با اپیزود 8  ام پاییز 99 برنامه چین پاد امروز 21 ابان 99 هست

پادکست چین پاد (اپیزود ۷ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با پادکست چین پاد این هفته...سلام خدمت شما هستیم با اپیزود 7 ام پاییز 99 برنامه چین پاد امروز 13 ابان

پادکست چین پاد (اپیزود ۶ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با پادکست چین پاد این هفته...سلام خدمت شما هستیم چین پاد پاییز اپیزود 6 امروز 7 ابان ماه 99 هست و در ابتدا

پادکست چین پاد (اپیزود ۵ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با پادکست چین پاد این هفته...سلام خدمت شما هستیم با اپیزود 5 پاییز ۹۹ برنامه چین پاد امروز 30 مهرماه 99 هست و

پادکست چین پاد (اپیزود ۴ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با پادکست چین پاد پاییز اپیزود 4 ...سلام خدمت شما هستیم با اپیزود سوم تابستان 99 برنامه چین پاد امروز 23

پادکست چین پاد (اپیزود ۳ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با چین پاد پاییز اپیزود 3 . سلام خدمت شما هستیم با اپیزود دوم پاییز 99 برنامه چین پاد امروز 15/7/99 هست و در

پادکست چین پاد (اپیزود ۲ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با پادکست چین پاد این هفته...سلام خدمت شما هستیم با اپیزود دوم پاییز 99 برنامه چین پاد امروز 9/7/99 هست و در…

پادکست چین پاد (اپیزود ۱ پاییز ۹۹)

عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز؛سینا فخارچیان هستم از رادیو چین پاد ایران بلاکچین و در چند دقیقه اینده همراه شما خواهم بود با پادکست چین پاد پاییز این هفته...سلام خدمت شما هستیم با اپیزود اول پاییز 99 برنامه چین پاد امروز 3/7/99 هست