مرور برچسب

BABY DOGE

واقعا بیبیدوج بهتر از بیتکوین؟

در این ویدیو‌ سعی‌ بر‌ بررسی‌ اخبار‌ جدید پیرامون بیبیدوج کوین و رکوردشکنی های عجیب آن بودیم.همچنین بررسی میکنیم که از چه نظر‌میمکوین بیبیدوج بهتر از‌ ۱۰۰ ارزدیجیتال اول‌ بازار‌ رمز ارز ها میباشد