مرور برچسب

pos vs pow

تفاوت الگوریتم اثبات کار و گواه اثبات سهام در چیست؟

اثبات کار (Proof of Work) چیست؟ برای درک بهتر تفاوت الگوریتم اثبات کار و گواه اثبات سهام ابتدا آنها یکی یکی مورد بررسی قرار میدهیم.یکی از روش‌های اجماع در ارزهای دیجیتال الگوریتم اثبات کار یا PoW) Proof of Work) است که برای تایید