مرور برچسب

pos

تفاوت الگوریتم اثبات کار و گواه اثبات سهام در چیست؟

اثبات کار (Proof of Work) چیست؟ برای درک بهتر تفاوت الگوریتم اثبات کار و گواه اثبات سهام ابتدا آنها یکی یکی مورد بررسی قرار میدهیم.یکی از روش‌های اجماع در ارزهای دیجیتال الگوریتم اثبات کار یا PoW) Proof of Work) است که برای تایید

گواه اثبات سهام (proof of stake) چیست؟

گواه اثبات سهام یکی از اصطلاحات متداول این روزها در حوزه بلاکچین میباشد. ایه هماهنگی یا توافق جمعی (consensus) در هر سیستمِ مبتنی بر زنجیره بلاک یا همان بلاکچین ، یکی از مهمترین لایه‌ها است. به رغم وجود این احتمال که اعضایی در سیستم وجود