مرور برچسب

PoW

تفاوت الگوریتم اثبات کار و گواه اثبات سهام در چیست؟

اثبات کار (Proof of Work) چیست؟ برای درک بهتر تفاوت الگوریتم اثبات کار و گواه اثبات سهام ابتدا آنها یکی یکی مورد بررسی قرار میدهیم.یکی از روش‌های اجماع در ارزهای دیجیتال الگوریتم اثبات کار یا PoW) Proof of Work) است که برای تایید

اثبات کار(Proof-of-Work) چیست؟

اثبات کار یا PoW الگوریتم اجماع اصلی در یک شبکه بلاکچین است. در بلاکچین ، این الگوریتم برای تأیید معاملات و تولید بلوک های جدید به زنجیره استفاده می شود. با PoW ، استخراج کنندگان برای تکمیل معاملات در شبکه و پاداش گرفتن در مقابل یکدیگر به