مرور برچسب

دگ

دگ (DAG) چیست؟ (رفتن به ورای بلاکچین با کارگردانی نمودارهای حلقوی)

درین مقاله به توصیف کامل مفهوم دگ میپردازیم.اگر سازمانها فقط می توانند از نقاط قوت بلاکچین (تغییر ناپذیری ، امنیت و عدم تمرکز آن) ضمن پرداختن به مشکلات تأخیر و مقیاس پذیری آن استفاده کنند ، می تواند به ابزاری شگفت زده وسازمانی مبدل شود که

مقایسه بلاکچین و دگ (Blockchain vs DAG)

درین مقاله به مقایسه بلاکچین و دگ خواهیم پرداخت.همانطور که در مقالات قبلی بحث شد ، توزیع فناوری لجر (DLT) فقط به فناوری بلاکچین اطلاق نمی شود. Graphic Acyclic Graph یا DAG ، شکل دیگری از DLT است. برخی آن را یک فناوری رقیب برای بلاکچین می