مرور برچسب

مقاومت

مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال چیست؟

مقاومت ، یا سطح مقاومت ، قیمتی است که یک دارایی با ظهور تعداد فزاینده ای از فروشندگان که مایل به فروش در آن قیمت هستند ،پس سهام از حرکت در مسیر پیشرفت خود باز میماند. اگر اطلاعات جدیدی بدست اید که نگرش کلی بازار نسبت به دارایی را تغییر دهد

مفاهیم حمایت (Resistance) و مقاومت (support) در تحلیل تکنیکال

مفاهیم حمایت و مقاومت در معاملات بدون شک دو ویژگی بسیار مورد بحث در تحلیل تکنیکال است. در بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار ، این اصطلاحات توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا به سطوح قیمت در نمودارهایی که تمایل دارند به عنوان